gb1900 logo

Mae cyfnod trawsgrifio GB1900 bellach wedi dod i ben. Am fanylion datblygiad y data a gasglwyd gan y prosiect hwn, gweler gwefan cymorth GB1900.

Diolch i bawb sydd wedi cynorthwyo gyda thrawsgrifio enwau lleoedd a nodweddion eraill o'r mapiau. Rydym yn ddiolchgar iawn am eich holl ymdrechion a diolch yn arbennig i'n 10 prif gyfrannwr:

 • Ali B
 • Harm B
 • Dave L
 • Mike D
 • Adrian C
 • Jan B
 • Terry A
 • Alan B
 • Rebecca F
 • Janean L

Tra ein bod ni'n gweithio ar ddatblygu fersiwn derfynol, gallwch barhau i weld y trawsgrifiad drwy'r mapiau dosbarthiad enwau a ddarperir gan Lyfrgell Genedlaethol yr Alban.

The transcription phase of GB1900 is now complete. For all details about the future development of the data collected by this project please see the GB1900 support site.

We would like to thank everyone who has helped with the transcription of names of places and other features from the maps. We are grateful for all your efforts, with special thanks to our top 10 contributors:

 • Ali B
 • Harm B
 • Dave L
 • Mike D
 • Adrian C
 • Jan B
 • Terry A
 • Alan B
 • Rebecca F
 • Janean L

While we work on producing a final version you can continue to see the transcription strings via the dot distribution maps provided by the National Library of Scotland.